Stockholms Turaffär har vuxit från sina ödmjuka rötter som en liten tobaksaffär till en av de mest omtalade affärer i Stockholm, Sverige. Stockholms Turaffär rika, 40 år plus gamla arv, rykte och anseende för kundvård, och engagemang för sina lokala resenärer är grundläggande element i detta trevliga svenska varumärke. Idag omhändetar Stockholms Turaffär resenärer som varit med deras resa i över 20 år och kommer fortsätta stå till deras tjänst och alla nya resenärer vi välkommnar tills slutdestinationen är nåd.